AlleskITs

Over AlleskITs

AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.
AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ADHD en daarmee samenhangende aandoeningen.

AlleskITs streeft er naar de diagnostische-, onderzoeks- en behandelfase binnen ons centrum te laten plaats vinden met behulp van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit kinderartsen, een kinder- en jeugd psychiater en een team samenwerkende gedragsdeskundigen.

AlleskITs levert (in het kort)

  1. snelle diagnose
  2. samenwerkende professionals: kinderartsen, kinderpsychologen en indien nodig een kinderpsychiater
  3. kinderarts veelal als coördinerend behandelaar binnen het multidisciplinair samenwerkend team
  4. 24-uurs bereikbaarheid kinderarts
  5. voorlichting aan ouders, huisartsen en scholen
  6. vroegtijdige opsporing en behandeling (vooral op de basisschool)
  7. ondersteuning van kind, school en gezin
  8. transparantie en meetbaar inzicht in behandeling en zorg
  9. maatwerk voor ieder kind

Binnen ons centrum richten wij ons speciaal op de vroegtijdige opsporing en behandeling van kinderen die onderwijs volgen op de basisschool. Preventie binnen deze doelgroep, met als doel ontsporing te voorkomen en meetbare ontplooiing te bevorderen, is binnen ons centrum een belangrijke doelstelling. Daarnaast is er expertise voor het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongvolwassenen op het voortgezet en het speciaal onderwijs.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de website van AlleskITs.

AlleskITs

Behandelcentrum voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
Contactgegevens

Ruimtevaart 24
3824MX Amersfoort

T: 088 010 4310

E: balieamersfoort@alleskits.nl Afspraak maken