Actievoorwaarden

 1. Winacties worden uitgeschreven door Van der Valk Vitaal gevestigd in Tiel. Op winacties zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevuld van de deelnemer.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie in de social media post.
 6. Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar of ouder. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt op willekeurige wijze.
 8. Winnaars worden op aangegeven datum bekend gemaakt door middel van een persoonlijke e-mail.
 9. Van der Valk Vitaal kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.
 10. Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Van der Valk Vitaal hiervoor zorg dragen.
 13. Medewerkers van Van der Valk Vitaal zijn uitgesloten van deelname.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Van der Valk Vitaal voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is onze Privacy Policy van toepassing.
 15. In de gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Van der Valk Vitaal.
 16. Van der Valk Vitaal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoek raken/verloren gaan van prijzen door externe verzendpartijen. Van der Valk Vitaal verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 17. Van der Valk Vitaal handelt met haar social media winacties in overeenstemming met de Gedragscode promotionele Kansspelen va 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Van der Valk Vitaal via info@vandervalkvitaal.nl.