Logopedie Dichtbij

Praktijk voor preverbale logopedie

Logopedie Dichtbij is een logopediepraktijk die gespecialiseerd is in het onderzoeken en behandelen van kinderen van de leeftijd van 0-2 jaar. Er worden jonge kinderen behandeld met slikproblemen -en/of eet-, drink (preverbale logopedie) of problemen met de communicatieve ontwikkeling.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak. Tijdens de eerste afspraak wordt de hulpvraag besproken en er vind observatie plaats en word onderzocht en een indruk verkregen van het eten, drinken en slikken of de communicatie van uw kind. De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken.

Behandeling
Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt er in overleg een behandeldoel (en) opgesteld en een evaluatiemoment bepaald. De behandeling wordt afgerond als het doel of de doelen behaald zijn of als andere begeleiding nodig is. Zo nodig wordt er met andere disciplines overlegd/samengewerkt. U kunt hierbij denken aan een diëtist, lactatiekundige, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of arts.

Kijk voor meer informatie op de website van Logopedie Dichtbij.

Logopedie Dichtbij

Logopedie
Contactgegevens

Laan van Westroijen 10
4003AZ Tiel

T: 06 39121739

E: info@logopediedichtbij.nl Afspraak maken