Logopedie Dichtbij

Praktijk voor preverbale logopedie

Praktijk voor preverbale logopedie en logopedie bij de ziekte van Parkinson
Logopedie Dichtbij is een logopediepraktijk die gespecialiseerd is in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar met eet-, drink- of slikproblemen (preverbale logopedie) en logopedie bij de ziekte van Parkinson. De logopedist, Saskia Scholten, is ingeschreven in het register preverbale logopedie en aangesloten bij ParkinsonNet.

Aanmelden
Aanmelden gaat via het aanmeldformulier. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak. Tijdens de eerste afspraak wordt de hulpvraag besproken en vindt observatie en onderzoek plaats. De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken.

Behandeling
Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt er in overleg met u een behandeldoel opgesteld en een evaluatiemoment bepaald. De behandeling wordt afgerond als het doel of de doelen behaald zijn of als andere begeleiding nodig is. Zo nodig wordt er met andere disciplines overlegd/samengewerkt. U kunt hierbij denken aan een diëtist, lactatiekundige, (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut, parkinsonverpleegkundige of arts.

Kijk voor meer informatie op de website van Logopedie Dichtbij.

Logopedie Dichtbij

Logopedie
Contactgegevens

Laan van Westroijen 10
4003AZ Tiel

T: 06 39121739

E: info@logopediedichtbij.nl Afspraak maken