Voorkom overmatige stress

24 mei 2019

Door vroegtijdig actie ondernemen kun je voor jezelf of een ander veel leed besparen. Zo kun je overmatige stress en zelfs een burn-out vrij gemakkelijk voor zijn.

Het zijn juist de doorzetters die uitvallen. Ze horen vaak tot de beste krachten binnen een team. Ze zetten door totdat hun systeem ineens de voeten onder hun lijf vandaan slaat. De reden, aandacht van leidinggevenden gaat doorgaans naar de minst gemotiveerde medewerker terwijl jij feitelijk erom vraagt. Een andere veel gehoorde reden is dat iedereen het al maanden ziet aankomen, maar je kunt het je niet voorstellen bij deze ‘sterke’ collega. Bedrijfsmatig zou je kunnen anticiperen op het verzuimcijfer. Het verzuimcijfer is de graadmeter voor de teamconditie. Maar wat kunnen de werkgever en werknemer hier nu eigenlijk samen aan doen?

Er wordt weleens gezegd “Stop talking - start acting”. Zouden we op een brandend olieplatform ook eerst een aanvraag doen voor meer onderzoek naar de brand? Nee, natuurlijk niet, we zouden er alles aan doen om de brand zo snel als mogelijk geblust te krijgen.

Iedereen is een unieke combinatie van competenties en persoonskenmerken. Een sterk team bestaat uit verschillende mensen die elkaar aanvullen. Die combinatie is iets om te koesteren. Ook als er mensen vertrekken en nieuwe mensen aansluiten. In een goed team doen de leden moeite elkaar goed te leren kennen. In onze cultuur focussen we veel op sterke competenties en dat is goed. Maar het is belangrijk om ook elkaars valkuilen te kennen.

Bron: De VitaliteitsGroep