StartVitaal

Vitaal Lab maakt voor haar gezondheidsonderzoeken gebruik van THP2 apparatuur. Deze apparaten zijn digitaal gekoppeld aan een het online platform, StartVitaal. Vanuit dit portal worden ook (gezondheids) vragenlijsten afgenomen en worden er geautomatiseerd gezondheidsadviezen gegenereerd. Deze apparatuur wordt op meerdere locaties gebruikt, met als voordeel dat alle data op een uniforme valide wijze wordt verzameld. StartVitaal voldoet aan alle EPD-normen en is maximaal beveiligd voor privacy.

Inzicht in eigen voortgang en gezondheidsprofiel

Via StartVitaal kan de voortgang gemonitord worden waarbij deskundige coaching en begeleiding als extra interventie kunnen worden ingezet. Alle begeleiding wordt verzorgd door professionals. Alle werknemers die deelnemen aan een leefstijlinterventie kunnen hun voortgang bijhouden via StartVitaal. Hierdoor krijgen werknemers inzicht in eigen voortgang en gezondheidsprofiel.