Yogayounity

Vergaderen en yoga

Een Yogayounity sessie is een vergaderyoga sessie van 30 minuten, gebruik makend van tafels en stoelen, in de normale kleding. Gedurende 30 minuten leidt de Yogayounity trainer de groep door een reeks laagdrempelige yoga-, meditatie-, en ademhalingsoefeningen. De sessie is praktisch, toegankelijk en effectief en kan worden aangepast aan een bepaald thema, of het moment van de dag.

Door een Yogayounity sessie voorafgaand aan een vergadering, kunnen deelnemers zich daarna beter concentreren en worden ze helderder in hun communicatie. Ook de samenwerking verloopt prettiger, doordat de deelnemers meer rust ervaren en er een andere dynamiek ontstaat in de groep. Er is meer openheid en verbinding. Daardoor:

  • neemt de effectiviteit van de vergadering toe. Men is rustiger aanwezig, streeft meer naar gezamenlijke oplossingen en de vergadering wordt meer feitelijk en to-the-point;
  • neemt de concentratie toe en worden agendapunten meer SMART afgesloten, waardoor actiepunten sneller en beter worden opgevolgd;
  • ontstaat er meer balans in de groep waardoor iedereen gelijkwaardig aan tafel zit en bijdraagt aan de vergadering;
  • is men beter in staat om de vergadering binnen de tijd af te ronden.

Congres of evenement en yoga

Een Yogayounity sessie is een sessie die op maat gemaakt wordt voor uw congres of evenement. We maken gebruik van eventueel aanwezige tafels en stoelen, en men hoeft zich niet eerst om te kleden. Het kan gaan om een podiumsessie van ca. 20 minuten voor alle aanwezigen, of om één of meerdere sessies van 30 minuten voor kleinere groepen van maximaal 20 deelnemers. De Yogayounity trainer leidt de groep door een reeks laagdrempelige yoga-, meditatie-, en ademhalingsoefeningen. De sessie is praktisch, toegankelijk en effectief en kan worden aangepast aan een bepaald thema, of het moment van de dag.

Door een Yogayounity sessie tijdens de start van uw congres of evenement ontstaat er gelijk een ontspannen en open sfeer van verbinding. Men doet nieuwe energie op en eventueel fysiek ongemak door veel staan of zitten, wordt voorkomen of verminderd. Deelnemers kunnen zich na de sessie beter concentreren en worden helderder in hun communicatie. Daardoor:

  • is men beter in staat is tot actief en met plezier netwerken;
  • is men beter in staat informatie op te nemen, te behouden en weer te benutten;
  • vindt er meer interactie en informatieoverdracht plaats tussen organisatoren, sprekers en deelnemers.

Contact

T: +31 (0)6 1543 6979
​E: info@yogayounity.com