Neem contact op
+31 344 88 10 00
Reserveren

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden winacties Van der Valk Vitaal

Hieronder vindt u de spelregels en actievoorwaarden die voor alle winacties van Van der Valk Vitaal gelden. Lees deze van te voren goed door wanneer u meedoet een van onze winacties.

 1. Alle winacties worden uitgeschreven door Van der Valk Vitaal, gevestigd in Tiel.
 2. Deelname winacties is gratis. Overigens kan deelname op diverse manieren plaatsvinden. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, wanneer u een inschrijfformulier heeft ingevuld of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven heeft Van der Valk Vitaal het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten. Ook kan Van der Valk Vitaal in dat geval besluiten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na het sluiten van een winactie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres/telefoonnummer, waarmee aan de actie is deelgenomen of via een persoonlijk bericht via Facebook.
 10. Van der Valk Vitaal kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Medewerkers van Van der Valk Vitaal zijn uitgesloten van deelname.
 14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het beken maken van de winnaars te reageren, anders worden er nieuwe winnaars gekozen door Van der Valk Vitaal.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Van der Valk Vitaal alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan anderen.
 16. In de gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Van der Valk Vitaal.
 17. Van der Valk Vitaal handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Van der Valk Vitaal via: +31 344 88 10 00 of per e-mail via: info@vandervalkvitaal.nl. Wij streven ernaar om binnen 7 werkdagen te reageren.