Leefstijlexperts

Locatie: Van der Valk Vitaal Tiel en Amersfoort, Het Ravelijn in Lelystad

Leefstijlexperts

  • Gespecialiseerd team van ergotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist, psycholoog en internist
  • Leefstijlexperts helpt mensen met overbelasting, stress, vermoeidheid, slaapproblemen of het omgaan met een chronische ziekte
  • Snel hulp zonder lange wachtlijst
  • Wordt volledig vergoed door de zorgverzekering
  • Om de klachten aan te pakken wordt er eerst een persoonlijk plan gemaakt met concrete tips
  • Online behandeling mogelijk of fysiek in Amersfoort, Lelystad en Tiel

Een gezonde leefstijl bestaat uit onder meer niet roken, bewust drinken, iedere dag bewegen, een gezond eetpatroon volgen, ruimte voor ontspanning, voldoende slapen en een gezond lichaamsgewicht. Het zorgt voor gezondheidswinst én helpt bij het kunnen omgaan met een chronische ziekte. Iedereen zou waar mogelijk preventief aan een gezonde leefstijl moeten werken.

Een leefstijlinterventie is een gerichte aanpak om het gedrag van mensen met klachten te veranderen met als doel gezondheid te bevorderen. Dat helpt onder meer bij overbelasting, stoppen met roken en in de strijd tegen overgewicht. In de geneeskunde krijgt leefstijl langzamerhand een plaats als onderdeel van de behandeling. Naast het gebruikelijke bestrijden van symptomen met bijvoorbeeld medicatie geeft het aanpakken van de onderliggende oorzaken middels een leefstijlinterventie een flinke positieve impact op de gezondheid.

Dat is ook nodig, want ongeveer 50% van de volwassenen lijdt aan een leefstijl gerelateerde aandoening en bijna 10 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. Deze ziektelast kan fors verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

Leefstijlinterventie

Leefstijlexperts stelt hiervoor een generieke leefstijlinterventie samen bij Van der Valk Vitaal. Per ‘diagnose’ worden aan deze leefstijlinterventie een aantal specifieke behandel- of aandachtspunten toegevoegd die passen bij de ‘diagnose’. De doelgroep wordt op niveau van symptomen en gerelateerde diagnoses benaderd. Het aanbod is dan altijd een vorm van leefstijlinterventie. Bijvoorbeeld bij klachten gerelateerd aan overbelasting, overgewicht of bij een burnout wordt onze leefstijlaanpak aangeboden.

Het is bedoeld om meer structuur in protocollen en daarmee educatie, behandeling, nazorg en terugvalpreventie te krijgen. Op basis daarvan wordt verdere toegevoegde waarde gegeven naar het individue. Een uitgebreide intake o.b.v. vooraf ingevulde vragenlijsten door de ergotherapeut waarbij een beoordeling wordt gemaakt van de combinatie van ‘diagnose’, ernst van de klachten en behandelvoorstel.

Bij de toelating aan het programma wordt er gestart met de leefstijl interventie. Bij onze experts zal er een plan worden samengesteld, waarbij er direct toepasbare concrete adviezen en een op maat gemaakt vervolgtraject wordt afgesproken.

Meer informatie?

Kijk op www.leefstijlexperts.nl