Fysiek

Fysieke vitalitieit is de mate waarin ons lichaam de energie en mogelijkheden heeft om optimaal te functioneren. Voldoende beweging, gezond eten, rust en ontspanning op z’n tijd zorgen ervoor dat ons lichaam in conditie blijft. Goed gezelschap en dingen ondernemen, dragen sterk bij aan onze lichamelijke vitaliteit.

U bent fysiek vitaal wanneer uw lichaam in staat is om voldoende energie te genereren om de activiteiten te ontplooien die u wilt ontplooien, zowel in werk als privé.

Symptomen dat u fysieke vitaliteit niet optimaal is zijn (o.a.) vermoeidheid, pijn en ziekte, over- of ondergewicht en spijsverteringsproblemen. Eigenlijk zijn alle beperkingen die u ervaart op lichamelijk gebied indicaties dat er werk te doen is aan uw fysieke vitaliteit.

Bekijk het aanbod dat u op weg helpt om fysiek fit te worden.