Persoonlijk leiderschap - BeWell Empowerment

‘Decide every morning that you are in a good mood!’

(PERSOONLIJK) LEIDERSCHAP
Er is één onveranderlijk fenomeen in ons universum en dat is beweging, voortdurende beweging! En in het tijdsbeslag waarin wij op dit moment leven krijgt die beweging dikwijls het karakter van grote turbulentie. Dat vraagt nogal wat van ons! Als individuen, als teams en als organisaties. Allerlei informatie en verzoeken komen op ons af - van groot en klein belang, met en zonder urgentie en met de druk om daar snel en adequaat op te reageren.
Vandaar ook dat de laatste jaren er steeds meer aandacht komt voor het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap. Het persoonlijke leiderschap in werk en thuissituatie moet ons helpen mentaal wendbaar te blijven, emotioneel weerbaar te zijn, fysiek vitaal te blijven en spiritueel evenwichtig te zijn.

BEWELL
BeWell Empowerment verzorgt al 25 jaar organisatieontwikkelingstrajecten, leiderschapsleergangen en cultuurombuigingsoperaties. Zij doet dit voor organisaties in de commerciële wereld, overheidsdomeinen en not-for-profit sector. Daarnaast begeleidt ze teams en individuen bij het optimaliseren van persoonlijke effectiviteit.

In het bijzonder voor Van der Valk Vitaal richt BeWell zich op het ondersteunen van organisaties, groepen en individuen bij persoonlijk leiderschap. De nadruk hierbij ligt op het verbeteren van de samenhang in fysieke vitaliteit, emotionele weerbaarheid, mentale wendbaarheid en spirituele evenwichtigheid. Concreet betekent dit dat BeWell u kan ondersteunen bij het voorkomen van stress en overspannenheid, bij het omgaan met werkdruk en spanning en bij het bevorderen van welbevinden bij uw medewerkers.

WIE ZIJN WIJ
BeWell bestaat uit Vicky Aartsen, van oorsprong psycholoog, en Tjeerd Baas van oorsprong historicus. Naast dat zijn we allebei religiewetenschapper en bezitten wij een grote rugzak vol ervaring en kennis op uiteenlopende vlakken, zoals onder andere Reiki, Bio-release, Ademtechnieken, Wim Hof Academy, Body in Movement, Embodied leadership, Martial Arts: Taikwondo, Karate, Pencak Silat, Kung Fu, Tai Chi en Ki Aikido, Zen Boedhisme, meditatie, maar ook organisatie-ontwikkeling en management development.

DIENSTEN

Naast begeleiding van organisaties op maat bieden wij de volgende programma’s aan:

  • Coaching zowel persoonlijk als werk gerelateerd.
  • De ijsworkshop, adem focus en koude training, is een ontdekkingstocht in uw eigen lichaam en geest en kan u handreikingen doen voor uw fysieke vitaliteit, uw emotionele weerbaarheid en uw mentale wendbaarheid.
  • De workshop Overtuigingenbeheer* geeft u de gelegenheid kennis te maken met de werking van overtuigingen en inzicht te krijgen in uw eigen belemmerende overtuigingen.
  • De workshop Energetische Intelligentie is erop gericht u weer bewust te maken van de werking van ‘energie’ in personen en tussen personen om u de regie weer over uw eigen ‘energie’ terug te geven.
  • De workshop ‘ki’ van aikido richt zich op het fysiek en mentaal ervaren en ontwikkelen van ‘innerlijke kracht’ en ‘innerlijke rust’.
  • De workshop ‘Embodying Power and Love’ reikt u door middel van vijf eenvoudige oefeningen een methode aan om een houding van kalmte en helderheid te belichamen.
  • Wij bieden bovenstaande workshops ook aan in de vorm van 1 tot 2 uur durende breaks voor tijdens uw conferentie. Deze breaks staan op zichzelf en zijn tevens een introductie voor de workshops.
  • *Sommige workshops kunnen een vervolg krijgen in een training, zoals het vijfdaagse BeWell Intensive Programma Persoonlijk Leiderschap.

VOOR UW CONFERENTIE

  • Wij bieden bovenstaande workshops ook aan in de vorm van 1 tot 2 uur durende breaks voor tijdens uw conferentie. Deze breaks staan op zichzelf en zijn tevens een introductie voor de workshops.

Persoonlijk leiderschap - BeWell Empowerment

Coaching, training en begeleiding
Contactgegevens

Brugakker 10-77
3704 KW Zeist

T: 030-2343373/ 06-53873541

E: bewell@xs4all.nl Afspraak maken