Neem contact op
+31 344 88 10 00
Reserveren

Van stress naar zingeving

17 december 2018

Introductie

Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met LTC Training. LTC Training geeft trainingen in het verruimen van bewustzijn. Zij leren u te luisteren naar uw intuïtie en naar de signalen die uw lichamen geeft. Een stukje innerlijke gezondheid eigenlijk. Dit past dan ook goed binnen het vitaal concept. Waarom het zo belangrijk is om te luisteren naar intuïtie? Dat leest u in onderstaand blog.

Geschreven door drs. A.C. Wotte en dr. J. A. Landsman - LTC Training

De complexiteit neemt toe, de drukte neemt toe. Als mens in deze maatschappij en medewerker in de organisatie. Hoe blijft u daarin overeind? Vergroot je je invloed? Stel je je grenzen? En maak je je eigen keuzes?

Steeds meer mensen combineren werk met zorgtaken. Van mensen in het algemeen en medewerkers in organisaties worden eigenschappen, zoals zelfstandigheid, flexibiliteit, pro-acitiviteit steeds meer gevraagd.

Sinds een aantal jaren zijn er in de maatschappij veel dingen veranderd, zoals het continu toegang hebben tot allerlei online prikkels, de vele keuzemogelijkheden en het gevoel altijd berteikbaar en alert te moeten zijn. Door de complexiteit van werk-privébalans en mantelzorg gaan mensen vaak lang door op uithoudingsvermogen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, frustratie en disbalans. Dit proces speelt zich af bij alle leeftijdsgroepen. Het aantal mensen dat kampt met overspannenheid of een burn-out neemt toe.

Volgens het Centrum voor Beroepsziekten bestond ruim 40 procent van alle meldingen bij bedrijfsartsen in 2017 al uit klachten, zoals: vermoeidheid, disbalans, overspannenheid of een burn-out. "Je ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt."

'Van negen tot vijf' vormt alleen nog een richtlijn voor wanneer je op de zaak dient te zijn. Het werk kan altijd doorgaan. Zolang de smartphone maar binnen gehoorafstand is, zodat we niets missen.

Het hoofd denkt, het lijf weet

Deze ontwikkelingen vragen dat we nauwkeurig kijken naar de werking van organisaties en haar mensen: Mensen versterken, in hun kracht zetten, weer in verbinding met zichzelf te brengen, en daarmee potentieel optimaal benutten is dan de uitdaging. De ervaring en onderzoek naar het toepassen van een lichaamsgerichte methode in een training ( Landsman 2005, onderzoek UMCG) leverden opvallende resultaten op: als je sneller lichaamssignalen en signalen uit de omgeving (h)erkent, reageer je effectiever en met minder moeite op balansverstoringen. Je lichaam als grote bron van wijsheid, geeft directe en betrouwbare informatie en ligt aan de basis van gedragsverandering. Wie deze signalen constant onderdrukt raakt uiteindelijk uit balans. Ervaringsgericht oefeningen leren je weer opnieuw luisteren naar de taal van het lichaam. Deelnemers herkennen aan hun lichaam wanneer het teveel moeite kost om met balansverstoringen om te gaan en ondernemen vervolgens actie om klachten te verminderen en/of te voorkomen dat ze ontstaan. Wanneer je een gezonde balans tussen logica en intuïtie, gedachten en gevoel, hoofd en lichaam bereikt, dan ervaar je meer energie en rust.

In het model hierboven vergelijken we de mens met een huis met verschillende kamers: lichaam, brein, gevoel en zingeving. Als je thuis bent in je huis, dan kom je regelmatig in alle kamers. In onze maatschappij ligt de nadruk op de twee bovenste kamers. We leven te weinig in de onderste. Hier trainen we vooral het gevoel. Toch is het belangrijk om alle kamers af en toe eens te ‘luchten’. Balans tussen de vier is belangrijk, dan ben je meer jezelf. Je zit lekker in je vel en dan gaat het goed met je. Alle vier de kamers zijn even groot en belangrijk. Ze zijn onmisbaar voor een goede balans. Een veelomvattend model om de verbinding met jezelf en de ander te versterken.

Opvallende resultaten

Uit het onderzoek van Landsman blijkt dat in de training door het toepassen van ervaringsgerichte oefeningen, de kwaliteit van leven de kwaliteit van leven significant toeneemt, terwijl lichamelijke klachten afnemen. De ervaringsgerichte werkvormen raken een diepere laag. Er ontstaat (meer) connectie tussen lichaam, gevoel, en denken. Dit is gemeten na 2 en na 12 maanden, wat vrij uniek is voor korte training van twee en halve dag. Het psychosociaal functioneren verbetert. Het heeft een positief effect op langdurig verzuim: en 49% van de deelnemers die in de ziektewet zaten, is weer gaan werken. - In 2018 starten we opnieuw een onderzoek in samenwerking met de UMCG met als doel te meten wat de resultaten van het onderzoek van destijds betekenen in de huidige tijd.

Want; als we kijken naar de huidige maatschappelijke context en we maken een uitstap naar toekomstige ontwikkelingen: wordt de complexiteit alleen nog maar groter en het appél op een eigen kompas en handvaten om weer in balans te komen, urgenter.

Hoe zorgen we dat het in organisaties werkbaar en menselijk blijft ?

In de komende jaren verwachten wij dat zorgen voor jezelf en individueel in balans zijn, steeds urgenter en noodzakelijker wordt voor een stijgende hoeveelheid mensen. In toenemende mate verwacht de organisatie, als werkgever, ook dat je als medewerker het stuur zelf in handen neemt. De uitdaging voor ieder mens is om mee te bewegen met de uitdagingen die op zijn of haar pad komen én trouw te blijven aan zichzelf. Want de vraag is niet óf je wilt veranderen, maar hóe jij met de uitdagingen die op je afkomen omgaat.

Als werkgever moet je je ook bewust zijn dat organisatie-omgevingen soms ook “ziekmakend” kunnen zijn. Omgevingen die geen rust brengen of het beste in je naar boven halen. De verhouding: individuele balans en eigen kracht, en een uitnodigende open organisatiecultuur zal het in een organisatie veel “werkbaarder” maken. En leiden tot uiteindelijk “ gezondere” en “ menselijkere” organisaties. Volgende keer verder over hoe je als organisatie en werkgever aan de knoppen kan draaien voor een “positievere organisatiecultuur” !