Sterk herstarten vanuit stilstaan

25 juni 2019

Thema: mentaal

Geschreven door Andrea Wotte – LTC Training

Onze maatschappij vergt het maximale van u en soms zelfs meer. We vragen veel van onszelf en hebben een druk werk- en privéleven. Uitval op het werk, of de dreiging daarvan, door stress is reëel. Wat nodig is, is juist vanuit stilstand anders verder te gaan. meer zicht te krijgen op uw denken, voelen en doen. Een lichaamsgerichte methode is hiervoor een hele effectieve aanpak. Door het vergroten van het (lichaam) bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid wordt het zelf herstellend vermogen positief versterkt. Het geeft u meer invloed op uw eigen situatie en inzicht in uw gedrag en handelen. Het helpt u om vanuit eigen vermogen adequaat te reageren op verstoringen in de balans tussen belasting en belastbaarheid.


Wij geloven dat het versterken van de mentale en lichamelijke weerbaarheid vooral te maken heeft met het leggen van verbinding tussen hoofd en hart, tussen ratio en gevoel, tussen mentaal en fysiek. Juist door deze verbanden kunt u los komen van de spanning en de weerstand, en zo met uw eigen stress leren omgaan.