Kan ik met een WIA-uitkering een hypotheek krijgen?

5 januari 2022

Blog van Selwyn Donia voor Arbeid en Inkomen

Veel mensen vragen zich af hoe het zit met de mogelijkheden om bij een WIA-uitkering een hypotheek te krijgen. In deze blog geef ik hier duidelijkheid over.

Of je met een WIA-uitkering een hypotheek kunt krijgen hangt af van de omstandigheden. Voor uitkeringsgerechtigden met een WGA-uitkering is het zo goed als onmogelijk om een hypotheek te krijgen. De WGA-uitkering wordt namelijk niet gezien als vast inkomen en geeft een hypotheekverstrekker geen zekerheid. Dit komt onder andere door het gegeven dat een WGA-uitkering na verloop van tijd fors lager kan worden als er niet tenminste 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut. Voor hypotheekverstrekkers vormt een uitkeringsgerechtigde met een WGA-uitkering een te groot risico wat maakt dat ze geen lening willen verstrekken.

Met een IVA-uitkering is het wel mogelijk om een hypotheek te krijgen. Deze uitkering wordt door hypotheekverstrekkers namelijk als vast inkomen gezien en geeft hen dus zekerheid.