Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

24 mei 2019

Kees van der Meer (58) werkt in de verkoop bij beddenzaak SleepWell. Hij moet veel tillen, terwijl hij last heeft van een peesontsteking in zijn schouder. Eigenlijk gaat het niet meer, maar hij vindt zijn werk zo leuk en hij heeft fijne collega’s. Wat nu?

Hoe kun je als medewerker en als bedrijf voorkomen dat iemand gaat uitvallen? Aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Maar wat betekent duurzame inzetbaarheid eigenlijk en wanneer is een interventie zinvol? Is een fruitmand neerzetten voldoende of is daar meer voor nodig? Arbodienst Richting vindt van wel.

Monique Boskoop, de HR directeur van SleepWell, weet dat het verzuim hoog is, maar ze tast in het duister hoe ze dit kan verbeteren. Ze besluit eens per week een yogales te laten geven op het hoofdkantoor en de preventiemedewerker geeft een workshop over voeding. Ook komt er een rustig hoekje, waar medewerkers van het hoofdkantoor zich even kunnen terugtrekken.

Vaak zie je dat een bedrijf fragmentarisch bezig is met duurzame inzetbaarheid. Deze flarden kunnen wel iets helpen, maar effectief zijn ze niet. Er mist een rode draad en een plan van aanpak.

Preventief Vitaliteit Onderzoek

Het afnemen van een Preventief Vitaliteit Onderzoek (PVO) is een goed startpunt. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden. Het PVO is een vrijwillig onderzoek dat ongeveer een uur in beslag neemt. Voorafgaand aan het PVO krijgen deelnemers een vragenlijst toegestuurd, zodat ook werkdruk en stress worden uitgevraagd. Tijdens het vitaliteitsgesprek met de vitaliteitsadviseur komt ook de werk-privé balans aan bod. De werkgever vindt vaak dat privéproblemen niet zijn/haar zaak is, maar ondertussen kan het wel een reden zijn dat een werknemer niet goed functioneert of zelfs uitvalt. De vitaliteitsadviseur geeft gericht advies en verwijst door om dit te voorkomen.

Kees van der Meer leest op intranet dat er een PVO wordt afgenomen. Eerst is hij wat sceptisch, want zal het wel anoniem zijn? Wat gaan ze met de uitkomsten doen? Als hij verder leest concludeert hij dat het juist een mooie kans is om terugkoppeling te krijgen op hoe hij er voor staat en hij misschien goede tips krijgt van de vitaliteitsadviseur om op een vitale manier te kunnen doorwerken tot zijn pensioen.

Interventies

Monique Boskoop weet nu door de macrosrapportage dat er meer medewerkers kampen met fysieke klachten. Ook blijkt er veel stress te zijn en de werkdruk is hoog. Om het verzuim in te perken, ook voor de toekomst, weet ze - door het gesprek met de consultant duurzame inzetbaarheid - welke interventies ze het beste kan inzetten. Zo komt er een tiltraining voor de afdeling verkoop en logistiek, kunnen medewerkers die dreigen uit te vallen een viertal sessies krijgen van de inzetbaarheidscoach en krijgen de medewerkers op het hoofdkantoor een training Energy&Performance Management. Ook stelt de consultant een strategisch jaarplan op, om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te optimaliseren en verzuim te voorkomen.

Advies

Kees van der Meer heeft tijdens het gesprek met de vitaliteitsadviseur te horen gekregen dat hij behoorlijk vitaal is. Zijn cholesterol is goed, zijn bloeddruk is mooi laag en zijn gewicht is prima. Dit stemt hem positief! Uit de vragenlijst komt wel dat hij angst heeft of hij het zo wel redt tot zijn pensioen. De vitaliteitsadviseur adviseert hem om mee te doen met de tiltraining en daarnaast te onderzoeken of hij eventueel een overstap kan maken naar een baan in de verkoop waarbij hij geen fysiek zware handelingen hoeft te verrichten. Kees heeft daar wel oren naar en vraagt een traject aan bij de inzetbaarheidscoach.

Duurzame inzetbaarheid lijkt een containerbegrip. Om er grip op te krijgen is een PVO een goed uitgangspunt. Gerichte interventies zullen de vitaliteit verhogen en verzuim verlagen. Dit is niet alleen financieel een slimme zet, het verhoogt ook het werkplezier en de medewerkers krijgen het gevoel dat ze er toe doen. Het mooie is bovendien dat zowel werkgever als werknemer de verantwoordelijkheid pakken om er mee aan de slag te gaan. Beter worden willen we immers allemaal!

Door: Lucie Vriesema - consultant duurzame inzetbaarheid bij Richting.