COVID-19 onder ME/cvs patiënten

26 maart 2020

Geschreven door Pierre de Roy Vermoeiheidkliniek

ME/cvs patiënten overal ter wereld zijn bezorgd dat hun zwakke gezondheid hen extra vatbaar maakt voor de gevolgen van het coronavirus, de ziekte COVID-19. Vermoeidheidkliniek en ME/CVS Stichting Nederland hebben daarom samen het initiatief genomen om de mogelijke impact van deze ziekte op ME/cvs patiënten te onderzoeken. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Erasmus Universiteit.

Internist dr. Joris Vernooij en dr. Rogier Louwen van Erasmus universiteit hebben een online wetenschappelijk onderzoek uitgewerkt. Aan ME/cvs patiënten met en zonder COVID-19 en aan een controlegroep van mensen rondom de patiënten wordt dringend gevraagd daaraan deel te nemen. Ze worden daarnaast een periode wekelijks bevraagd naar de ontwikkeling van hun klachten. Deelnemen kan eenvoudig via https://www.zorgvolg.nl/mecvscor.php. Verwacht wordt dat er op basis van de analyse van dit onderzoek een vervolgonderzoek komt.

Internationaal
Beide initiatiefnemers willen zo snel en zo veel mogelijk ME/cvs patiënten bereiken. Daarom heeft ME/CVS Stichting Nederland alle ME/cvs-patiëntenorganisaties in Nederland en in Europa uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. De reacties uit Europa zijn tot nu toe erg positief.

Belangeloos
De initiatiefnemers en alle medewerkers aan het onderzoek werken volledig pro deo. Allen hebben alleen het belang van de ME/cvs patiënten in deze moeilijke tijd voor ogen. Daarom hoeven geen kosten aan de deelnemers of meewerkende patiëntenorganisaties in rekening te worden gebracht.

ME/cvs
is een ernstige chronische-, zogenaamde ‘multisysteemziekte’. Het lijkt dat er een grote verscheidenheid is aan prikkels met een nog onbekend effect op verschillende lichaamssystemen. Het is onbekend hoe deze systemen op elkaar inwerken bij ontstaan en voortbestaan van de ziekte.

COVID-19
In China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.